پورشه پانامرا 2018 پورشه پانامرا اسپرت
به قلم
|

تفاوت ظاهری پورشه پانامرا اسپرت توریزمو با نسخهٔ معمولی با یک نگاه بلافاصله قابل‌تشخیص است. در این مدل از ستون B به بعد، سقف...