اجاره ماشین پورشه پانامرا
به قلم
|

پورشه پس از گذشت نزدیک به پنج سال از معرفی کانسپت پانامرا اسپرت توریزمو، سرانجام مدل تولیدی آن را در گردهمایی 2017 ژنو به...