خانه های تاریخی کاشان
به قلم
|

خانه های تاریخی کاشان کاشان یکی مهمترین شهرهای تاریخی استان  اصفهان است که با سابقه 7000 ساله از مهمترین و پربازدیدترین شهرهای ایران محسوب...

شهر کاشان
به قلم
|

معرفی شهر کاشان   کاشان یکی از شهرهای تاریخی استان اصفهان می باشد که در 240 کیلومتری تهران واقع شده است. کاشان با قدمتی 7000...