بازار کرمان
به قلم
|

بازار سنتی کرمان، با قدمتی دیرینه و معماری چشم‌نواز، نه تنها یک مرکز تجاری، بلکه یکی از نمادهای فرهنگی و تاریخی ایران است. این...