اجاره خودرو در دبی، امارات

قیمت اجاره ماشین در دبی

chevrolet trax rental in dubai
مدل: 2020
از 2 تا 6 روز:
139 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
125 درهم
بیشتر از 20 روز:
115 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 1,000 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
اجاره میتسوبیشی xpander در دبی
مدل: 2024
از 2 تا 6 روز:
199 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
189 درهم
بیشتر از 20 روز:
179 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 1,200 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
hyundai elantra nline rental in dubai
مدل: 2024 - 2023
از 2 تا 6 روز:
169 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
159 درهم
بیشتر از 20 روز:
149 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 1,000 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
اجاره کمری در دبی
مدل: 2024
از 2 تا 6 روز:
240 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
230 درهم
بیشتر از 20 روز:
220 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 1,000 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
toyota cross rental in dubai
مدل: 2024 - 2023
از 2 تا 6 روز:
148 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
144 درهم
بیشتر از 20 روز:
138 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 1,200 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
اجاره کاپتیوا 7 نفره
مدل: 2022
از 2 تا 6 روز:
217 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
207 درهم
بیشتر از 20 روز:
197 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 1,200 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
اجاره کاپتیوا در دبی
مدل: 2021
از 2 تا 6 روز:
195 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
193 درهم
بیشتر از 20 روز:
189 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 1,200 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
nissan patrol rental in dubai
مدل: 2023
از 2 تا 6 روز:
545 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
535 درهم
بیشتر از 20 روز:
525 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 2.000 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
ford territory rental in dubai
مدل: 2024 - 2023
از 2 تا 6 روز:
256 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
246 درهم
بیشتر از 20 روز:
236 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 2,000 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
اجاره لندکروز در دبی
مدل: 2023
از 2 تا 6 روز:
579 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
569 درهم
بیشتر از 20 روز:
559 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 2,000 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
mitsubishi attrage rental in dubai
مدل: 2023
از 2 تا 6 روز:
87 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
85 درهم
بیشتر از 20 روز:
83 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت ۸۰۰ AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
rent a nissan sunny in dubai
مدل: 2024
از 2 تا 6 روز:
90 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
85 درهم
بیشتر از 20 روز:
80 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت ۸۰۰ AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
suzuki baleno rental in dubai
مدل: 2022
از 2 تا 6 روز:
105 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
100 درهم
بیشتر از 20 روز:
95 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت ۸۰۰ AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
suzuki ciaz rental in dubai
مدل: 2023
از 2 تا 6 روز:
115 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
105 درهم
بیشتر از 20 روز:
99 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت ۸۰۰ AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
اجاره تویوتا رایز در دبی
مدل: 2023
از 2 تا 6 روز:
127 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
125 درهم
بیشتر از 20 روز:
120 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 1,000 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
toyota crolla rental in dubai
مدل: 2024 - 2023
از 2 تا 6 روز:
167 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
157 درهم
بیشتر از 20 روز:
147 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 1,000 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
اجاره هوندا سیتی در دبی
مدل: 2022
از 2 تا 6 روز:
125 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
123 درهم
بیشتر از 20 روز:
120 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت ۸۰۰ AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
اجاره تویوتا راش در دبی
مدل: 2023 - 2022
از 2 تا 6 روز:
149 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
145 درهم
بیشتر از 20 روز:
139 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 1,000 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
hyundai i10 rental in dubai
مدل: 2024
از 2 تا 6 روز:
87 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
85 درهم
بیشتر از 20 روز:
83 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 800 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
toyota yaris rental in dubai
مدل: 2023 - 2022
از 2 تا 6 روز:
99 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
97 درهم
بیشتر از 20 روز:
95 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 800 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
اجاره هیوندای کرتا در دبی
مدل: 2023
از 2 تا 6 روز:
159 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
149 درهم
بیشتر از 20 روز:
139 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت ۸۰۰ AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
mitsubishi eclipse rental in dubai
مدل: 2024
از 2 تا 6 روز:
175 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
165 درهم
بیشتر از 20 روز:
155 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 1,200 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
اجاره تویوتا ولوز
مدل: 2024
از 2 تا 6 روز:
179 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
175 درهم
بیشتر از 20 روز:
170 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 1,200 AED
قیمت‌ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
mercedes benz c200 rental in dubai
مدل: 2024
از 2 تا 6 روز:
425 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
415 درهم
بیشتر از 20 روز:
405 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 2,000 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
rental mitsubishi outlander 7st in Dubai
مدل: 2024
از 2 تا 6 روز:
197 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
193 درهم
بیشتر از 20 روز:
190 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 1.500 AED
قیمت‌ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
rent a toyota fortuner in dubai
مدل: 2024
از 2 تا 6 روز:
195 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
185 درهم
بیشتر از 20 روز:
175 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 1,500 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
rent a mercedes benz gla-200 in dubai
مدل: 2024
از 2 تا 6 روز:
415 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
405 درهم
بیشتر از 20 روز:
395 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 2,000 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
Mercedes Benz a200 rental in Dubai
مدل: 2024
از 2 تا 6 روز:
395 درهم
روزانه
از 7 تا 20 روز:
روزانه
390 درهم
بیشتر از 20 روز:
385 درهم
روزانه
مبلغ ضمانت 2,000 AED
قیمت ها به روز و حداقل کرایه 2 روزه
سوالات متداول

برای اجاره خودرو از رنت کنیم هم می‌توانید به صورت ارسال پیام در واتس‌اپ و یا حضوری در شعبه تهران مراجعه کرده و ماشین مورد نظر خود را انتخاب و اجاره کنید.

قیمت خودروهای موجود در دبی از 99 تا 600 درهم است. 

بیمه خودروهای رنت کینم ف.ل تا سقف دیپوزیت می‌باشد.

دارا بودن گواهینامه‌بین‌المللی الزامی است.

هر روز هفته و هر ساعت از شبانه‌روز می‌توانید خودرو را در دبی تحویل و عودت دهید. 

ارزانترین خودروهای رنت کنیم: نیسان سانی، میتسوبشی اترج و هیوندایi10

گالری تصاویر

اجاره خودرو در دبی چگونه است؟

 • سن مجاز رانندگی: حداقل سن مورد نیاز برای رانندگی در دبی ۱۹ سال است، 
 • گواهینامه رانندگی بین‌المللی: برای افراد غیرمقیم امارات، داشتن گواهینامه رانندگی بین‌المللی ضروری است تا بتوانند خودرو اجاره کنند.
 • گواهینامه رانندگی امارات برای مقیم‌های این کشور: افرادی که مقیم امارات هستند، تنها با ارائه گواهینامه رانندگی صادر شده از امارات می‌توانند خودرو اجاره نمایند.
 • مستندات مورد نیاز: ارائه کپی تصویر پاسپورت+ ویزای توریستی راننده برای اثبات هویت و وضعیت اقامتی الزامی است.
 • ودیعه ضمانت: پرداخت ودیعه ضمانت نقدی یک گام ضروری برای تضمین امنیت خودرو اجاره‌ای است.
 • مدارک همراهان راننده: در صورتی که همراهان شما نیز قصد رانندگی دارند، ارائه مدارک آن‌ها برای تایید و امکان استفاده از خودرو ضروری است.

هزینه اجاره خودرو در دبی

هزینه اجاره خودرو در دبی
هزینه اجاره خودرو در دبی

اجاره خودرو در دبی از ایران

 1. به صورت حضوری: می‌توانید با مراجعه مستقیم به دفتر مرکزی رنت کنیم در تهران، فرایند رزرو خودروی مورد نظرتان را به صورت حضوری انجام دهید.
 2. ارسال پیام در واتس‌اپ: تنها با ارسال پیام و تعیین جزئیات مانند ساعت، تاریخ و مکان تحویل و عودت خودرو، همراه با ارائه مدارک لازم برای اجاره خودرو در دبی، فرآیند کرایه را به راحتی می‌توانید پیش ببرید.

اجاره خودروی لوکس در دبی

 1. تویوتا لندکروز ال اسی
 2. فورد تریتوری
 3. شورلت کاپتیوا 7 نفره
 4. نیسان پاترول
 5. شورلت کاپتیوا 5 نفره
 6. تویوتا کمری ال ای
 7. تویوتا کراس
اجاره نیسان پاترول در دبی
اجاره نیسان پاترول در دبی

راهنمای کرایه ماشین در دبی از رنت کنیم

1. انتخاب خودرو:
ابتدا، بر اساس نیاز و سلیقه خود، خودروی مورد نظرتان را از میان گزینه‌های متنوع لوکس و ارزانی که رنت کنیم ارائه می‌دهد، انتخاب کنید. در نظر داشته باشید که هر خودرو ویژگی‌ها و قیمت‌های متفاوتی دارد.
2. بررسی شرایط اجاره:
پیش از اقدام به رزرو، شرایط اجاره از جمله مدت زمان اجاره، هزینه‌ها، بیمه و محدودیت‌های احتمالی را دقیقاً بررسی کنید.
3. ارسال درخواست رزرو:
حضوری: می‌توانید به دفتر مرکزی رنت کنیم مراجعه کنید و رزرو خود را نهایی کنید.
واتساپ: با ارسال پیام شامل جزئیات مورد نیاز (مدل ماشین، تاریخ، ساعت تحویل و عودت) به همکاران رنت کنیم از طریق واتساپ، فرآیند رزرو خود را آغاز کنید.
4. تایید و ارسال مدارک:
پس از تایید درخواست توسط تیم پشتیبانی رنت کنیم، مدارک لازم از جمله گواهینامه رانندگی معتبر و مدارک شناسایی را ارائه دهید. می‌توانید این مدارک را از طریق پنل کاربری یا واتساپ ارسال کنید.
5. پرداخت هزینه‌ها:
هزینه اجاره و ودیعه نقدی را پرداخت کنید. این هزینه‌ها ممکن است بسته به نوع خودرو، مدت زمان اجاره و بیمه انتخابی متفاوت باشد.
6. تحویل خودرو:
در زمان و مکان مشخص شده، خودروی اجاره‌ای خود را تحویل بگیرید. مطمئن شوید که قبل از تحویل گرفتن، وضعیت فیزیکی خودرو و سطح سوخت را بررسی کنید.
7. بازگشت خودرو:
خودرو را در تاریخ و ساعت توافق شده و با سطح سوخت مناسب به رنت کنیم بازگردانید.

اجاره ماشین ارزان در دبی

 • قیمت اجاره هیوندای i10 در دبی: 87 درهم/روزانه
 • قیمت اجاره تویوتا یاریس در دبی: 99 درهم/روزانه
 • قیمت اجاره خودرو سوزوکی بالنو در دبی: 105 درهم/روزانه
 • قیمت اجاره سوزوکی سیاز در دبی: 115 درهم/روزانه

انتخاب محل تحویل و عودت خودرو در دبی

 • تحویل در دفتر مرکزی دبی
 • تحویل در فرودگاه ترمینال ۱ و ۳
 • تحویل در محل مورد نظر شما
 • فرودگاه دبی ترمینال ۲
 • فرودگاه شهر شارجه
 • تحویل در اطراف شهر
 • فرودگاه ابوظبی

پرداخت هزینه اجاره ماشین در دبی

هزینه اجاره و ودیعه برای هر خودرو بستگی به مدل و نوع آن دارد. امکان پرداخت کرایه در شعبه‌های ایران و امارات با انواع ارزها از جمله درهم، تومان، دلار، یورو و حتی ارزهای دیجیتال فراهم است. ودیعه ضمانت شما ۳۰ روز کاری پس از پایان اجاره بازگردانده می‌شود، البته ممکن است هزینه‌هایی برای جرائم رانندگی یا عوارض جاده‌ای از آن کسر شود. در صورت پرداخت ودیعه در امارات و درخواست بازپرداخت در ایران، هزینه‌های انتقال وجه اعمال خواهد شد.

نرخ اجاره ماشین دبی 2024

نوع خودرو قیمت اجاره خودرو در دبی
اجاره خودروهای اقتصادی ۷۵ تا 120 درهم / روزانه
اجاره خودروهای نیمه اقتصادی 150 تا 200 درهم / روزانه
خودرو لوکس 400 تا 700 درهم / روزانه
خودرو شاسی‌بلند 200 تا 600 درهم / روزانه

اجاره روزانه ماشین در دبی

اجاره خودرو روزانه در دبی با رنت کنیم انعطاف‌پذیری بی‌نظیری را به مسافران ارائه می‌دهد، از ۲ روز به عنوان حداقل مدت زمان شروع می‌شود و تا حداکثر ۳۰ روز قابل تمدید است. در صورت تمایل به افزایش مدت زمان اجاره خودروی کافیست با تیم پشتیبانی رنت کنیم تماس بگیرید و هماهنگی‌های لازم را انجام دهید.

اجاره شورلت تراکس در دبی
اجاره شورلت تراکس در دبی

ارزان‌ترین شرکت اجاره خودرو در دبی

رنت کنیم به عنوان یکی از ارزان‌ترین شرکت‌های اجاره خودرو در دبی شناخته می‌شود که با ارائه خدمات مستقیم و بدون واسطه، توانسته است تجربه‌ای مقرون‌به‌صرفه و راحت را برای مشتریان خود فراهم آورد. شرکت کرایه ماشین رنت کنیم با حذف واسطه‌ها، هزینه‌های اضافی را کاهش داده و این امکان را به مشتریان می‌دهد تا از نرخ‌های رقابتی لذت ببرند.

این شرکت با داشتن مجموعه‌ای از خودروهای متنوع و جدید، پاسخگوی سلیقه‌ها و نیازهای مختلف است. از خودروهای اقتصادی برای سفرهای کوتاه و بودجه‌ای تا لوکس و اسپورت برای تجربه‌های خاص و به یادماندنی، همگی در رنت کنیم قابل دسترسی هستند.

محبوبیت رنت کنیم تنها به دلیل قیمت‌های رقابتی آن نیست؛ بلکه کیفیت برتر خدمات، پشتیبانی ۲۴ ساعته و فرآیند اجاره ساده و بی‌دردسر نیز در جلب رضایت مشتریان و کسب محبوبیت بالا نقش داشته است. این شرکت، با تکیه بر تجربه و تخصص خود در صنعت اجاره خودرو، توانسته است جایگاهی مطمئن بین مسافران و ساکنان دبی کسب کند.

شعبه اجاره ماشین رنت کنیم دبی

تلفن+971545553250
آدرسNo: sf-36, 3th floor Dubai Shopping Center, Street # 8 – near Deira City Centre – Dubai – United Arab Emirates
واتس‌اپ+971545553250
پیمایش به بالا