9 قانون راهنمایی و رانندگی در استانبول
به قلم
|

استانبول یکی از مهمترین شهرهای ترکیه است که سالانه پذیرای گردشگران بالایی می باشد. در صورتی که قصد سفر به این شهر زیبا را...