شهر کاشان
به قلم
|

معرفی شهر کاشان   کاشان یکی از شهرهای تاریخی استان اصفهان می باشد که در 240 کیلومتری تهران واقع شده است. کاشان با قدمتی 7000...