روندهای شکل دهنده صنعت خودرو در سال 2023
به قلم
|

سرعت تحولات صنعت خودرو در سال 2023 بسیار بالا بود. باتوجه به پیشرفت‌های قابل توجهی که در فناوری‌های نوین، استراتژی‌های پایداری و تغییرات اساسی...